Pensioen dokter Schasfoort

Per 1 februari 2016 is dokter Schasfoort, na 32 jaar als huisarts werkzaam te zijn geweest, met pensioen. 28 januari is er vanaf 16:00 uur gelegenheid om afscheid te nemen op de receptie in “de Zaak” op de Markt te Etten-Leur.