Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt. Heeft u dit al geregeld?

U vind meer informatie over dit delen van gegevens op de site www.ikgeeftoestemming.nl. Daar vind u ook een folder met alle belangrijke informatie over het delen van uw gegevens.

Weet u al welke beslissing u wilt nemen? Laat ons dan weten of u uw gegevens wel of niet wilt delen via deze link.