Uw dossier laten inzien door andere artsen

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt. Heeft u dit al geregeld?

U vind meer informatie over dit delen van gegevens op de site www.ikgeeftoestemming.nl. Daar vind u ook een folder met alle belangrijke informatie over het delen van uw gegevens.

Weet u al welke beslissing u wilt nemen? Laat ons dan weten of u uw gegevens wel of niet wilt delen via deze link.