Fundering in wording

Na het plaatsen van de heipalen gaat de aannemer nu verder met de fundering. De contouren van de nieuwbouw zijn nu zichtbaar.