De praktijk

Spoed

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

De spoedlijn van de huisartsenpraktijk is: 076-5022333.
U kunt ook bellen naar 076-5015050. Kies dan 1 voor spoed.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is hiervoor altijd geopend. Van 12:30 tot 13:30 (onze lunchpauze) kunt u bij onze voordeur aanbellen. Als u van tevoren belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Openingstijden

De praktijk is het gehele jaar geopend op werkdagen van 08.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur.
Op zon- en feestdagen zijn wij gesloten, maar wij zijn niet gesloten voor vakanties of nascholing.

Van 12.30 tot 13.30 uur zijn wij, vanwege de lunchpauze, alleen bereikbaar voor spoedgevallen

Buiten kantoortijden

Voor spoedeisende klachten die niet tot de eerstvolgende werkdag kunen wachten is de waarneming ’s avonds, ’s nachts, op feestdagen en in het weekeinde geregeld door de huisartsenpost Etten-Leur. Op de huisartsenpost Etten-Leur werken alle huisartsen in de regio Etten-Leur samen.

Openingstijden van de huisartsenpost

Iedere werkdag na 17:00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend. U kunt dan terecht voor alle spoedeisende zaken die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten.

Altijd bellen!

U kunt bij de huisartsenpost alleen terecht als u van tevoren belt. Houdt u bij contact met de huisartsenpost uw verzekeringsgegevens bij de hand? De assistente heeft deze gegevens mogelijk nodig.

Adres huisartsenpost

Huisartsenpost Etten-Leur
Bredaseweg 171
4872 LA Etten-Leur
Tel. nr: 076 – 50 40 444

Website: www.huisartsenpostenwestbrabant.nl

Spreekuren

Alle spreekuren, zowel van de artsen als van de praktijkondersteuners en assistentes, zijn volgens afspraak.

 • Een afspraak kunt u telefonisch maken: 076-5015050
 • U kunt ook online een afspraak maken (niet voor de spreekuren van de praktijkondersteuners):
 • Telefonisch terugbel-spreekuur
  • dit is uitsluitend bedoeld voor korte vragen of het doorgeven van uitslagen: tel 076-5015050.
   De assistente noteert uw telefoonnummer en u wordt teruggebeld. Belt u voor 10:00 uur, dan is dit veelal op dezelfde dag.
   Als u slechts beperkt telefonisch bereikbaar bent, geeft u dat dan door aan de assistente?

Hier leest u meer over de diverse spreekuren van onze praktijk.

Niet nagekomen afgespraken

Het gebeurt steeds vaker dat patienten, zonder bericht vooraf, niet op de gemaakte afspraak verschijnen. Het is voor een huisartsenpraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies voor de huisarts of assistente. Bovendien kan op dat moment niet iemand anders geholpen worden. Daarom hanteert Huisartsenpraktijk Markt de volgende regel:

Wanneer uit onze administratie blijkt dat de patiënt niet op de gemaakte afspraak met huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnt, zal er een bedrag van 10 euro per consult in rekening gebracht worden.

Visites

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Aanvragen huisbezoek

Aanvragen van een huisbezoek doet u bij voorkeur vóór 10.00 uur via de praktijklijn: 076-5015050. Uitsluitend in SPOEDSITUATIES wanneer de praktijklijn bezet is mag u gebruik maken van het SPOEDnummer: 076-5022333.

Herhaalrecepten

Huisartsenpraktijk Markt is elektronisch verbonden met de vijf apotheken in Etten-Leur. Wanneer u een recept krijgt voorgeschreven wordt dit automatisch doorgezonden naar uw eigen apotheek. U hoeft dus geen receptenbriefje op te halen, c.q. mee te nemen. Dit geldt voor alle patiënten die ingeschreven staan bij één van de vijf apotheken in Etten-Leur.

Online diensten (patiëntenportaal)

U kunt uw herhaalrecepten (chronische medicatie) snel en rechtstreeks, 24 uur per dag, aanvragen via onze online dienst Mijngezondheid.net [meer informatie / direct inloggen]. U hoeft niet meer voor een herhaalrecept naar de praktijk te komen.

Receptenlijn

U kunt uw herhaalrecepten (chronische medicatie) aanvragen via de receptenlijn (076-5041041). Dit kan 24 uur per dag.

Als u de receptenlijn belt, vermeldt u op het antwoordapparaat duidelijk: uw naam, geboortedatum, telefoonnummer, huisarts, apotheek, de naam van het medicijn en de hoeveelheid, die u gebruikt. Voorheen kon u de medicijnen een dag later ophalen. Dit is helaas niet meer mogelijk. Na inspreken liggen de medicijnen twee dagen later, na 11:00, bij uw apotheek klaar. U hoeft dus niet meer voor een herhaalrecept naar de praktijk te komen.

Internet-apotheken

Er zijn verzekeraars die patiënten onder druk zetten om recepten via een internetapotheek te bestellen. Wij vinden vooralsnog dat deze route een potentieel gezondheidsrisico met zich meebrengt voor de patiënt.

Indien u recepten bij leveranciers/apotheken bestelt die NIET aangesloten zijn op ons medicijnenbewakingssysteem (dit zijn alle apotheken van Etten-Leur) dan hebben wij geen overzicht over uw medicijngebruik en u accepteert dan ook uw eigen verantwoordelijkheid over uw medicijnengebruik. Daarbij komt nog dat deze route u en ons meer tijd kost. Om deze redenen hebben wij grote bezwaren om hier aan mee te werken.

Uw dossier

Uw medische geschiedenis staat in uw dossier. Deze gegevens zijn dan ook van u en u mag dit (met enige beperkingen) inzien. Meer hierover leest u hier.
De belangrijkste delen van uw dossier zijn rechtstreeks in te zien via onze online dienst Mijngezondheid.net (meer informatie / direct inloggen).

Op de praktijk hanteren wij een privacy reglement om de gegevens  in uw dossier te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Inzicht in uw dossier van buiten de praktijk wordt geblokkeerd door een VPN (beveiligde) verbinding met de servers van onze software leverancier (Pharmapartners).

Regionale raadpleging (het LSP)

Ziekte of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, bijvoorbeeld op de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die arts uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Als uw huisarts mogen wij uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. U regelt uw toestemming door op het spreekuur akkoord te geven of een ingevuld en ondertekend toestemmings-formulier (download hier) in te leveren bij de praktijk. U kunt uw toestemming ook online regelen via de website www.ikgeeftoestemming.nl. Daar kunt u ook meer informatie vinden over het Landelijk SchakelPunt (LSP). Een folder over het Landelijk SchakelPunt kunt u via de praktijk verkrijgen.