Het team

De praktijk heeft een aantal medewerkers, ieder met zijn of haar eigen aandachtsgebieden en activiteiten. Gezamenlijk helpen we uw gezondheid te verbeteren en te behouden.

Assistentes

Als u de praktijk belt of bezoekt, dan treft u vrijwel altijd eerst een van onze assistentes. Zij staan u te woord en vragen naar uw reden van bezoek of contact. Hierbij zullen ze u dus ook vragen wat er voor klachten zijn. Aan de hand daarvan bepaalt de assistente samen met u een passend vervolg. Als u niet aan de assistente wilt vertellen wat er aan de hand is, dan mag dat uiteraard. Goed om te weten is ook dat onze assistentes gebonden zijn aan de zelfde geheimhouding als uw huisarts.

Bij de assistentes kunt u daarnaast met al uw praktische vragen terecht, onder andere over recepten, verwijskaarten en dergelijke. Zij verwerken ook uw adreswijzigingen en veranderingen in gezinssamenstelling.

Bij onze assistentes kunt u een afspraak maken voor onder andere:

Praktijkondersteuners

Chronische zorg

De praktijkondersteuners begeleiden patiënten met chronische aandoeningen (suikerziekte, COPD, hart- en vaatziekten) en helpen de huisartsen bij de zorg voor patiënten met complexe zorgvragen, preventie van gezondheidsproblemen en  leefstijlbegeleiding. De praktijkondersteuners geven uitleg over de ziekte(s), bespreken uw leefstijl met u en geven zo nodig adviezen. Ook reiken zij u allerlei mogelijkheden aan om kennis op te doen over uw ziekte(s). Eventueel verwijzen de praktijkondersteuners u door naar bijvoorbeeld een beweegprogramma van de fysiotherapeut, de diëtist of podotherapeut. Verder controleren de praktijkondersteuners uw bloedwaardes, de bloeddruk, gewicht en longfunctie. Zij bespreken met u wat het voor u betekent om deze ziekte(s) te hebben.

Bij onze praktijkondersteuners kunt u terecht voor

 • begeleiding COPD;
 • begeleiding diabetes/suikerziekte;
 • begeleiding hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten;
 • begeleiding “kwetsbare ouderen”;
 • longfunctiemeting;
 • wondbehandeling;
 • geheugenonderzoek;
 • bloedvatonderzoek benen.

De huisarts zal u naar onze prakijktondersteuners verwijzen als dat nodig is of zinvol kan zijn.

Praktijkondersteuners GGZ

Psychische klachten

In een eerste gesprek brengen onze praktijkondersteuners Geestelijke GezondheidsZorg (POH GGZ) met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling  (zoals maatschappelijk werk, een psycholoog of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH GGZ zelf. Daarnaast begeleidt de POH GGZ bepaalde groepen mensen met langer bestaande, stabiele problematiek vanuit de huisartsenpraktijk.

De POH GGZ kan dus helpen bij:

 • spanningsklachten;
 • somberheidsklachten;
 • angstklachten;
 • relatieproblemen;
 • werkstress
 • het verhelderen van problemen;
 • het geven van advies over over behandeling en verwijzing;
 • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
 • nazorg na behandeling in de GGZ.

Denkt u baat te kunnen hebben bij hulp door onze praktijkondersteuners GGZ, maak dan een afspraak met de huisarts om dit te bespreken.

Huisartsen

De huisartsen hebben elke dag algemene spreekuren, waarin alle mogelijke vragen aan bod kunnen komen: gezondheid, leefstijl, ongerustheid over lichamelijke of psychische klachten, zorgen om uzelf of anderen

Een afspraak met de huisarts is in principe 10 minuten lang. Onze assistentes maken geen dubbele afspraken; dit omdat gebleken is dat vooraf moeilijk in te schatten valt of er meer tijd nodig zal zijn. Blijkt dit tijdens uw afspraak toch nodig te zijn dan wordt er ofwel op dat moment extra tijd gemaakt, of als dit niet mogelijk is, wordt een nieuwe afspraak gemaakt om de resterende vragen ook goed af te handelen.

Rijbewijskeuring (door een arts)

Vanaf 75 jaar is iedereen, die  in het bezit is van een rijbewijs, verplicht zichzelf te laten keuren voor verlenging van het rijbewijs. Bent u patiënt op “de Markt”, dan kunnen wij deze keuring voor u doen. De keuring zal dan niet door uw eigen dokter worden gedaan, maar door een van de ander huisartsen in de praktijk. Aan de keuring zijn kosten verbonden, afhankelijk van hoe uitgebreid de keuring is. U kunt hiervoor met PIN afrekenen bij de assistente.

Medewerkers in opleiding

De praktijk is betrokken bij de opleiding van huisartsen, artsen, praktijkondersteuners en assistentes. Daarvoor is huisartsenpraktijk Markt onder andere een door Calibris erkend leerbedrijf.
De opleiding van huisartsen wordt begeleid door dokter Bugter en dokter Vos en de opleiding van assistentes door dokter van der Heijden.

Wilt u tijdens uw contact met de praktijk niet geholpen worden door één van de medewerkers-in-opleiding, laat u dat dan even weten?

Huisarts in opleiding

Een huisarts in opleiding is een volwaardige, bevoegde arts die in een drie-jarige opleiding wordt opgeleid tot huisarts. Deze arts werkt minimaal een jaar in onze praktijk. De begeleiding van deze artsen gebeurd door dokter Bugter en dokter Vos.